assistent Maarten de Jager

Voor niet-medische zaken kunt u terecht bij de praktijkassistent, Maarten de Jager. U kunt contact met hem opnemen voor de volgende zaken:

  • het maken en annuleren van afspraken;
  • info over de Praktijk voor Integrale Geneeskunde;
  • administratieve en financiële aangelegenheden;
  • uitslagen van onderzoeken;
  • zaken die strikt genomen buiten het kader van het dagelijks telefonisch spreekuur van dokter Schalkwijk vallen;
  • verkoop, lezingen en cursussen in relatie tot het boek VanzelfGenezen, de logica van ons lichaam.

Hij is bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur.

>> contact
>> bereikbaarheid