Buik

Hippocrates (van Kos), de ‘vader van de geneeskunde’ wees al meer dan tweeduizend jaar geleden op de beslissende rol van de voedingswijze bij de gezondheid.
Hippocrates: ‘Uw voedingsmiddelen moeten geneesmiddelen – en uw geneesmiddelen moeten voedingsmiddelen zijn! ‘
Toen al gold het Arabische spreekwoord ‘De darm is de bron van alle narigheid.’

Klachten
Mijn hele systeem is opgebouwd rond de logica van het bevorderen van de gezondheid door het aanpakken van de oorzaken van klachten. Deze logica is niet gebaseerd op het definiëren van ziektes en het wegwerken van symptomen. De klacht is het actuele aangrijpingspunt om bij de patiënt te werken aan een vitaler en gezonder lichaam, waarbij het zelfregulerend vermogen en het bevorderen van de ruststofwisseling centraal stel. Niet alleen is de spijsvertering, naast de ademhaling, het cruciale proces om het fysieke lichaam in stand te houden, maar ook blijken steeds weer alle klachten zonder een goede spijsvertering niet werkelijk te verdwijnen. De therapie begint bij mij altijd bij de buik. Zonder goede basis in de buik staat het overige ook niet stevig.

Aardig zijn voor jezelf
Aardig zijn voor jezelf is aardig zijn voor je buik (video).  Aardig voor de darmvlokken en de groeiende vitaliteit in al die lichaamscellen die zich ‘gezien’ voelen in hun behoefte aan echt voedsel. En aardig voor je ziel, omdat je zo steeds dichter bij jezelf komt en jouw eigen levensdoelen beter in het vizier krijgt. Door de natuur en jouw natuur als uitgangspunt te nemen, zul je steeds beter aarden en je eigen prioriteiten voelen. Op het moment dat je weer geniet, sluiten lichaam en ziel weer op elkaar aan. Bezieling. Op het kompas van je gevoel organiseer je je eigen rust door de prioriteiten te stellen die bij jou passen. Niet die van je collega’s, niet die van buren, je familie of partner, maar jouw persoonlijke doelen. Als die doelen voor jou steeds duidelijker worden, zullen ze ook voor anderen steeds meer naar voren treden. En kunnen zij er ook rekening mee houden.

Goede voeding
Als de darmen niet goed functioneren, kan de rest van het lichaam ook niet beter worden. Goede voeding en optimale vertering is een basisvoorwaarde. De weg daar naar toe verloopt niet voor iedereen even snel en gemakkelijk. Naast je eigen gewoonten heb je meestal ook te maken met de sociale omgeving waarin jouw leven zich afspeelt. Met het aanpassen van de eet- en leefwijze pellen we langzaam maar zeker de ui af, met daarbij steeds opnieuw het toetsen of deze stap past in jouw specifieke situatie. Doorslaggevend is of je de werking van het dieet en de wijzigingen in je leefpatroon, daadwerkelijk ervaart.

Je sappig voelen
Je sappig voelen is een gevoel (video) dat je direct kunt oproepen. Dat is handig en het biedt perspectief. Het verwezenlijken daarvan vraagt doorgaans meer tijd, omdat er veel redenen zijn die jou in deze positie hebben gebracht. Een positie die deze klacht(en) heeft voortgebracht. Pijn en verdriet die zich fysiek hebben vastgezet, poets je niet zomaar weg. Een in jaren opgebouwde darmschade verdwijnt niet alleen met positieve aandacht; overgewicht is een complex aan fysieke en sociaal-emotionele factoren die niet zomaar uit je systeem weggaan. Maar aandacht voor jezelf is wel het begin van de weg terug naar jezelf. Aandacht voor je eet- en leefwijze, omdat die met elkaar verstrengeld zijn. Met rust en aandacht voor onszelf creëren we de omstandigheden om ons fysieke lichaam in staat te stellen zijn zelfregulerend vermogen optimaal te laten functioneren, en geven we onze bezieling de ruimte om haar doelen (opnieuw) helder te maken. Een mens met een bewoond lichaam.

De arts als coach
Herstellen valt nog niet mee als de fysieke problemen zich in de loop van jaren hebben opgestapeld. Als een kluwen touw lopen oorzaken en gevolgen door elkaar. Hierdoor is het niet meteen duidelijk, waar te beginnen om de problemen op te lossen. Ook niet voor de arts bij wie de patiënt te raden gaat. In ons lichaam staat alles met alles in verbinding. Dat vereist om voorzichtig en met beleid te werk te gaan. Systematisch. In mijn visie is een goed functionerende spijsvertering de basis voor ieder herstelproces. Dáár begin ik dan ook: met de buik. Welke logica werkt hier? De buik is niet alleen het centrum van onze fysieke processen, maar ook een energetisch centrum, waar bezieling en levensenergie ons in beweging brengen. En houden! Een gevoelig gebied, waar je met zorg aan de slag dient te gaan. Als patiënt is het dan noodzakelijk om op een arts te kunnen vertrouwen, die je in dit proces bijstaat. De arts als coach, die de patiënt stuurt en stimuleert om geleidelijk orde in de chaos te brengen.
Bron: VanzelfGenezen

*De spijsvertering begint bij de mond.

*De buik is het middelpunt van het leven. Honderd ziekten hebben daar hun wortels.

Microbioom
De laatste paar jaar is het microbioom een enorm populair onderwerp van onderzoek geworden. Het ene na het andere boek verschijnt over de invloed ervan én de invloed die je er zelf met voeding op kunt uitoefenen. Wat is microbioom?

Dr. Dirk-Jan Scheffers, universitair docent Moleculaire Microbiologie legt uit:
“De belangrijkste ontwikkeling binnen de microbiologie is de beschrijving van het microbioom. Het is een verzamelnaam voor alle verschillende micro-organismen die op en in (darmflora) ons lichaam leven. De afgelopen jaren zijn er grote stappen vooruit gemaakt in de identificatie van alle mogelijke bacteriën in het microbioom.”

Onderzoek
De samenstelling van het microbioom wordt voornamelijk bepaald door ons dieet (over langere perioden).
Onze Praktijk werkt nauw samen met het Duitse laboratorium Biovis Diagnostik. Zij bieden een omvangrijk spectrum aan laboratoriumanalyses vanuit de invalshoek van Intergrale Geneeskunde met het zwaartepunt op immunologie en preventiegeneeskunde.
De onderzoeken die wij door Biovis laten uitvoeren gaan om een microbioom-analyse van meer dan 200 parameters.

Uitslag en therapie
Wat als U het onderzoek heeft laten uitvoeren en er een uitslag is?
Dan volgt gewoonlijk de therapie.
Meestal gaat het om een aanpassing in eetwijze met als gevolg verandering in uw leefwijze.
Daarnaast ondersteuning met midddelen zoals pro-en/of prebiotica.

Een documentaire waar het microbioom duidelijk behandeld wordt is:
Microbioom: alles over je darmen Dokters van morgen (video).

Zie ook ‘Het tweede brein’, een kort animatie filmpje van Con Amore (2018).