Consult

pui-praktijk
pui-praktijk

Een consult bij de Praktijk voor Integrale Geneeskunde bestaat uit artsenwerk: werkzaamheden die liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg conform de Wet BIG. Circa 20% bestaat uit niet-reguliere diagnostische methoden.

therapeutisch consult

Consult algemeen
In de consulten geef ik de patiënt inzicht in diens ziekte en therapie. Dat inzicht is noodzakelijk, omdat in de integrale geneeskunde de patiënt een actieve rol heeft in zijn eigen herstel. Die actieve bijdrage bestaat voor een belangrijk deel uit het veranderen van leefwijze en eetgewoonten. Soms zullen ook aanvullende behandelingen door therapeuten noodzakelijk zijn. In het consult heeft u alle gelegenheid om hier vragen over te stellen.

Naast de consulten in de Praktijk in Eindhoven, kunnen vervolgconsulten voor een deel ook via de telefoon of via video-bellen.

Eerste consult        ! PATIENTENSTOP !
Tijdens het eerste consult (intake) bespreken wij uw actuele klachten, medische voorgeschiedenis en voedingsgewoontes. Vervolgens doe ik een volledig lichamelijk onderzoek en stel ik de energetische conditie met behulp van biofysische metingen vast. Aan de hand van de gegevens uit het gesprek en het onderzoek, stel ik een behandelplan op. De te volgen therapie spreken we door; met name ook voor de praktische consequenties daarvan in het dagelijks leven van de patiënt.

Het eerste consult duurt 1 uur en 15 minuten, incl. verwerkingstijd.

Vervolgconsult
Het herstellen van de fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische balans is een proces dat tijd vraagt. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, zijn vervolgconsulten noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van de klachten en de gekozen therapie, kan dat consult na enkele weken of maanden zijn. 

Een vervolgconsult duurt 45 minuten, incl. verwerkingstijd.

telefonisch consult of consult video-bellen

Mensen die van ver moeten komen óf moeilijk naar de praktijk kunnen komen, kunnen mij ook telefonisch of middels video-bellen consulteren. Deze vorm van consult is meer geschikt voor een vervolgconsult dan voor een eerste bezoek. Daarbij blijft het wenselijk om minimaal eenmaal per jaar voor een fysiek consult te komen.

Ook voor een telefonisch consult of ZOOM consult dient u een afspraak te maken. De praktijkassistent zoekt dan voor u en de arts een geschikt moment. De tijdsduur van een telefonisch consult is hetzelfde als bij een consult in de praktijk: 45 minuten, incl. verwerkingstijd.

telefonisch spreekuur

Voor korte en dringende vragen hou ik een telefonisch spreekuur. U krijgt mij dan direct aan de telefoon. Dit spreekuur is gratis voor alle patiënten; dus ook als u nog geen intake heeft gehad. U dient echter wel ingeschreven te staan.

Telefonisch spreekuur maandag en dinsdag van 13.30 – 14.00 uur. Telefoonnummer 040 – 290 43 44.

telefonisch advies

Als u meer tijd nodig heeft dan de korte tijd die beschikbaar is tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur (zie hiervoor) bestaat de mogelijkheid van telefonisch advies. Het gaat dan meestal over korte gezondheidsadviezen. Dat geldt ook voor acute problemen, die niet spoedeisend zijn, zie: acute hulp. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Ook hiervoor is het nodig om een afspraak te maken. Duur: 10 à 15 minuten. Indien u langere tijd nodig blijkt te hebben, wordt het tarief naar rato van tijd berekend. Het (korte) telefoongesprek kan leiden tot de wens voor een consult, telefonisch consult of consult video-bellen. In alle gevallen wordt daarvoor een afspraak via de praktijkassistent gemaakt.

e-mail advies

Voor ingeschreven patienten bestaat de mogelijkheid om de arts te mailen voor advies. Omdat een vraag bijna nooit op zichzelf staat en je -voor dat je ’t weet- belandt in een lange e-mail wisseling, zijn we hier geen voorstander van. Mocht er toch behoefte bestaan om zo’n e-mail voor advies naar ons te sturen, vraag dan bij de receptie naar de handout ‘e-mail contact’.
Daarin staat waar zo’n e-mail aan moet voldoen. Voor beantwoording door de arts brengen we kosten in rekening.