Diagnose en onderzoek

Spreekkamer

In de Praktijk voor Integrale Geneeskunde staat het herstel van verstoorde levensprocessen centraal. In de diagnose stel ik vast welke processen bij de patiënt zijn verstoord. Onderzoek is daarbij een hulpmiddel.

Bij klachten (ziekte) is het uitgangspunt dat het fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische systeem van de mens ergens ontregeld is. De klachten van de patiënt zijn de sensoren van de ontregeling. Door de signalen in kaart te brengen, wordt duidelijk waar het systeem niet goed meer functioneert. Ik bestrijd dus geen ziekte, maar neem de ziekte als vertrekpunt om de mens als geheel weer gezond te maken.

Om te achterhalen waar het mis gaat, gebruik ik de volgende methodes: anamnese, lichamelijk onderzoek, biofysische metingen en eventueel laboratoriumonderzoek.

In de diagnose breng ik alle bevindingen samen binnen het denkmodel van de integrale geneeskunde. Die omvat in mijn Praktijk de westerse (natuurlijke) geneeswijzen, de traditionele Chinese geneeskunde en ook sjamanistische geneesmethoden. Deze geneesmethoden richten zich op alle aspecten van het leven, en houden rekening met de natuurlijke processen in het menselijke organisme. En het herstel daarvan.

De diagnose is het fundament voor de therapie.

zie: >> Therapie en behandelplan.

In het boek VanzelfGenezen vindt u meer informatie over diagnose. Zie: vanzelfgenezen.nl.

anamnese

Dit is het gesprek tussen arts en patient (of de familie van de patient) om de problemen te inventariseren. De ingevulde intake formulieren zijn de leidraad voor het gesprek. Ik maak gebruik van anamnesetechnieken.

lichamelijk onderzoek

In het eerste consult doe ik altijd een algemeen lichamelijk onderzoek. In vervolgconsulten doe ik dit waar nodig ook, maar dan bij specifieke klachten.

biofysische metingen

Met biofysische metingen stel ik vast hoe energetische processen bij de patiënt verlopen. Met de VEGAtest en biotensor meet ik de belasting en belastbaarheid door van uw fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische systeem.

aanvullende onderzoeken

Soms is aanvullend onderzoek nodig van bloed, ontlasting, urine of speeksel. Dit onderzoek doen gespecialiseerde laboratoria.