Integrale Geneeskunde

Je lichaam weer in balans 

Weer thuis zijn in je lichaam, zodat je je opnieuw gezond voelt. Blij en tevreden zijn met jezelf. Dat is hét doel van de integrale geneeskunde.

De integrale geneeskunde heeft een fundamenteel vertrouwen in het zelfgenezend vermogen (video) van de mens. Ons lichaam is uitstekend in staat om tijdelijke ontregelingen bij te stellen. In onze visie zijn klachten doorgaans een teken dat het lichaam zich aan het herstellen is. Ingrijpen in dat herstelproces (het bestrijden van de ziektesymptomen) werkt dan juist averechts. Een duidelijk voorbeeld hiervan is koorts, waarbij het lichaam het binnengedrongen virus bestrijdt door een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur. Overduidelijk dat het terugdringen van de koorts met een koortsremmend ‘geneesmiddel’ het virus de kans geeft zich juist wel te nestelen in het lichaam.

Het kan zijn dat door het bestrijden of negeren van de klachten, ons lichaam de ‘bakens verzet’ en de klacht naar een ander –dieper- niveau verplaatst; het compensatiemechanisme. Het lichaam doet dit om te kunnen blijven functioneren. De ‘ziekte’ is dan echter niet weg, maar heeft zich verplaatst naar een plek waar het voor dat moment minder in de weg zit. Door deze maskering lijk je dus beter, maar ben je in feite verder van huis omdat de relatie tussen ziekte en ziektesymptomen niet meer één op één is. Het zoeken naar de ziekte (ontregeling) en het genezingsproces zijn daardoor een stuk moeilijker geworden.
De integrale geneeskunde concentreert zich dáárom op het ondersteunen van het zelfhelend vermogen van ons lichaam, zodat ons totale systeem weer zijn eigen balans kan vinden.

De integrale geneeskunde kijkt daarbij naar de mens als een geheel én als uniek. Ieder mens heeft een heel eigen mate waarin hij of zij belast kan worden. Een eigen mate waarin dit lichaam onvolwaardige voeding, medicijnen, milieuvervuiling, infecties of stress kan verwerken. Of elektromagnetische straling. Of roken.

In de consulten van de Praktijk voor Integrale Geneeskunde, zoek ik dan ook naar juiste afstemming van belasting en belastbaarheid bij de patiënt. Ik zoek naar verstoringen in het gehele systeem van fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische krachten in de patiënt. Vervolgens stem ik de therapie af op de mogelijkheden die het systeem als geheel heeft om de vastgestelde verstoringen zelf terug te dringen. Zo werkt de patiënt zelf aan zijn herstel.

Dit is een dynamisch proces. Dat wil zeggen dat ik bij ieder vervolgconsult vaststel in hoeverre de situatie verbeterd is. En dus veranderd is. In deze nieuwe situatie stel ik dan de volgende stap vast in het herstelproces.

Integrale geneeskunde is een proces. Een proces waarin we vaststellen wat de optimale belasting van uw lichaam is. Én van uw emotionele, mentale en spirituele draagkracht. U ontdekt wat uw grenzen daarin zijn en hoe u die grenzen bewaakt. Die duidelijkheid geeft u vertrouwen en dat is dé basis voor een gezond lijf. Zo kom je weer thuis.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van integrale geneeskunde verwijs ik ook graag naar de websites van mijn beroepsverenigingen op de pagina met links.

zie ook: vanzelfgenezen.nl