Klachten

De Praktijk voor Integrale Geneeskunde vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven we ernaar om cliënten en patiënten zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat een bezoeker of patiënt niet tevreden is. Dat kan aanleiding zijn tot een klacht. Het is belangrijk dat klachten zo snel mogelijk worden geuit, meestal kunnen ze dan opgelost worden, en/of leiden tot verbetering van de relatie. Klachten kunnen ook duidelijk maken waar knelpunten zitten en op die manier bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.
In onze klachtenregeling, -welke verkrijgbaar is bij onze Praktijk- wordt aangegeven door wie en op welke wijze binnen de Praktijk voor Integrale Geneeskunde een klacht kan worden ingediend en hoe er vervolgens met die klacht wordt omgegaan. Aangetekend moet worden dat dit gedeelte van de klachtenregeling alleen klachten betreft tegen de praktijkassistent(e) of diens/haars vervang(st)er. Bij een klacht tegen de arts kan contact worden opgenomen met het secretariaat van onze beroepsvereniging. Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht. Als deze afhandeling niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (folder verkrijgbaar in de wachtruimte).