Lao Tseu

Er zijn bezoekers van deze website die zich afvragen waarom het vers van Lao Tseu op de entree pagina staat. Dit vers uit de Tao Tê Tjing drukt volgens ons de essentie uit van gezondheid.  Het vers is een vertaling uit het Chinees. Het taalgebruik is wat lastig maar zeker de moeite waard. Lao Tseu was een Chinese filosoof die leefde in de 6e eeuw voor Christus en auteur van het boek Tao Tê Tjing. Lees het en laat het tot je doorklinken. Uitgegeven door Ankh-Hermes en vertaald door J. Blok. Er zijn verschillende vertalingen, bijvoorbeeld:

Weten van niet-weten is kracht.
Het ontkennen van kennis is een ziekte.
Als iemand ziek is van die ziekte, is hij niet ziek.
De wijze is niet ziek, omdat hij ziek is van die ziekte.
Daarom is hij niet ziek.                    (Uitgeverij Servire/vertaling: A. Swieringa en B. Dijkmeijer)

Niet weten dat je weet, is het beste;
denken dat je weet, terwijl je niet weet, is ziekte.
Alleen wanneer je ziek wordt van die ziekte
kun je van ziekte bevrijd worden.
De wijze is nooit ziek;
omdat hij ziek is van deze ziekte,
daarom is hij niet ziek.                                        (uitgeverij Mirananda/vertaling: C. Verhulst)

Carolus Verhulst:
“De vertaler heeft zich onthouden van elke commentaar of toelichting, wat de lezer in staat stelt zelf uit de tekst te halen, wat hem aanspreekt; wel dient gezegd dat herhaalde lezing telkens weer nieuwe horizonnen kan ontsluiten, en nader kan brengen tot het eeuwige Tau, de oergrond van alle dingen.”