VanzelfGenezen

VanzelfGenezen is de titel van dokter Schalkwijk’s boek ‘VanzelfGenezen, de logica van ons lichaam‘ en is tevens de naam waaronder diverse van haar activiteiten vallen. Dat begint met de website Vanzelfgenezen met daaraan gekoppeld: